اس ام اس های زیبای فلسفی و جملات پر مفهوم بزرگان

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ،

نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ،

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند

من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . . .

بنیامین فرانکلین

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ،

جایگاه انسانیت قلب خاموش اوست ، نه ذهن وراجش . . .

جبران خلیل جبران

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ،

n بار سقوط کردی n+1٬ بار برخیز  . . .

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ،

نه وام میدهم نه وام میستانم زیرا وام راهی است بسوی تباهی . . .

شکسپیر

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ،

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند

که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند . . .

الوین تافلر

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ،

گناه را به گردن دنیا و دیگران نگذاریم, کوتاهی از همت و کوشش ماست

محمد حجازی

.

.

.

اس ام اس فلسفی ، اس ام اس قصار ، سخنان بزرگان ،

آنهایی که غم کمتری دارند با خودنمایی بیشتری می گریند. . .

تاسمیت